Od 1 lipca 2021 r. zostanie podwyższony próg dochodowy uprawniający do podwyższonego poziomu dofinansowania czyli do uzyskania 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji:

- dla gospodarstw jednoosobowych wynosić będzie 2 189,00 zł (wzrost o 229,00 zł)

- dla gospodarstw wieloosobowych 1 564,00 zł (wzrost o 164,00 zł).

Ponadto zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste powietrze" będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 roku, co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła, co jest drugą istotną zmianą w Programie.

Przypominamy, że w składaniu wniosków do programu pomagają pracownicy Urzędu Gminy Łańcut.

Jest to możliwe dzięki porozumieniu Gminy Łańcut  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Kto może otrzymać dofinansowanie? Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Więcej informacji o programie i wymaganych do złożenia wniosku dokumentach można uzyskać w Referacie Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Łańcut nr tel. 17 224 60 92.