Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że na stronie miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/df563335-3137-4421-b308-142e96441f9b) w dniu 2.04.2021 r. opublikowane zostało postępowanie przetargowe z podziałem na 2 części tj.

  • Część 1: Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły gazowe kondensacyjne,
  • Część 2: Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły na biomasę.