Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej realizuje projekt pn. "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych"
w partnerstwie z:
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi.
Czas realizacji projektu to październik 2020 r. do czerwiec 2023 r.
Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich i skierowany do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających - organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.
Wszystkie informacje na platformie: http://wlaczeniespoleczne.pl
Zachęcamy do zapoznania oraz składania uwag poprzez ankietę na stronie projektu.
 

Informacja o projekcie część 1

niepelnosprawni 25032021