Od 15 marca 2021 roku Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych i ich rodzin będzie prowadził dyżury telefoniczne w poniedziałki w godzinach od 15.15 do 17.15 pod numerem telefonu 669 870 678.

W Punkcie Konsultacyjnym będzie możliwość uzyskania bezpłatnie:

  • informacji o możliwościach profesjonalnej terapii odwykowej
  • fachowej pomocy zmierzającej do zmiany trudnej sytuacji
  • wsparcia po zakończonej terapii odwykowej
  • informacji o zdrowym stylu życia

Punkt funkcjonuje w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.