W odpowiedzi na zapytania mieszkańców o możliwość oznakowywania drogi wójt gminy Łańcut informuje, że w tym roku będzie kontynuowane znakowanie dróg i przysiółków tradycyjnymi nazwami lub wymyślonymi przez samych zainteresowanych mieszkańców.

Mieszkańców zainteresowanych montażem tabliczki z nazwą ich drogi zachęcamy do tego, by sami zaproponowali nazwy. Urząd Gminy Łańcut, podobnie jak na początku akcji, nie będzie narzucał odgórnych rozwiązań.

Przypominamy, że nadanie nazwy drodze nie ma charakteru administracyjnego. Tym  samym nie zmieni adresu i nie pociągnie za sobą żadnych konsekwencji prawnych dla gminy czy mieszkańców. Nazwy zaproponowane przez mieszkańców są nieformalne, mają jedynie pomóc kierowcom w odnalezieniu adresata.

Swoje propozycje mogą zgłaszać Państwo do lokalnych koordynatorów akcji w terminie do 30 kwietnia br.  Następnie koordynatorzy prześlą je do Urzędu Gminy Łańcut. Planowany termin montażu tabliczek to druga połowa 2021 roku.

Lista koordynatorów na poszczególne sołectwa:  

ALBIGOWA   Aleksander Kisała, tel. 669689112

CIERPISZ  Beata Lew, tel. 669789112

GŁUCHÓW Jan Zuber, tel. 669869112

HANDZLÓWKA Anna Kluz, tel. 669866112

KOSINA  Ireneusz Tarała, tel. 669839112

KRACZKOWA Łukasz Techman, tel. 669868112

ROGÓŻNO  Tomasz Harpula, tel. 697023274

SONINA Piotr Socha, tel. 691960991

WYSOKA Roman Szpunar, tel. 669804112

zankowanie dróg