Pomoc w dotarciu na szczepienie przeciw Covid-19 na terenie Gminy Łańcut

Zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego,  gmina Łańcut organizuje transport do punktów szczepień przeciwko COVID-19 w Albigowej, Kraczkowej i Łańcucie dla osób z niepełnosprawnych
– orzeczenie z symbolem R, N lub I grupą, a także dla samotnych seniorów, którzy nie mają innej możliwości dotarcia do punktu szczepień we własnym zakresie lub przy wsparciu bliskich (np. nikt
z bliskich nie zamieszkuje na terenie gminy i miasta Łańcut).   

Osoby, które chcą skorzystać z transportu i mają wyznaczony termin – datę i godzinę szczepienia przeciw Covid-19, mogą zgłaszać się za pomocą infolinii – 17 225 69 14 lub 669 789 112 od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7.00 do 15.00.

Gmina nie rejestruje i nie wyznacza terminów szczepień.

Gmina nie ma również kompetencji do zapewniania transportu sanitarnego (np. osób leżących)  
i przewozów wymagających asysty lekarza czy pielęgniarki. Taki transport jest realizowany przez podmioty lecznicze w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Gmina nie dowozi też zespołów szczepiących do mieszkańców – tę usługę świadczą punkty szczepień. 

Przygotowanie przed kontaktem z infolinią

Osoby zgłaszające chęć skorzystania z transportu organizowanego przez gminę, będą proszone
o odpowiedź na kilka pytań, weryfikujących uprawnienia i możliwość objęcia tą usługą. Przed skontaktowaniem się z infolinią należy przygotować niezbędne dokumenty i informacje pozwalające na prawidłowe przyjęcie zgłoszenia, takie jak:

  • dane osoby, dla której transport jest zamawiany, w tym adres zamieszkania i nr tel. kontaktowego,
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie R lub N, albo, odpowiednio, I grupę z wymienionymi schorzeniami (dane wymagane wyłącznie podczas rejestracji osoby niepełnosprawnej)
  • informacje o występowaniu obiektywnych i niemożliwych do przezwyciężenia trudności
    w dotarciu tej osoby do punktu szczepień
  • miejsce szczepienia, jego datę i godzinę.

Zgłoszenie na infolinii należy dokonać na co najmniej 3 dni przed wskazanym terminem szczepienia.

W przypadku odwołania szczepienia, zmiany jego terminu i godziny lub rezygnacji z transportu należy pilnie zgłosić to na infolinię.   

Przygotowanie do skorzystania z usługi transportu

Przewoźnik współpracujący z gminą realizuje usługę w systemie „od drzwi do drzwi”. Oznacza to,
że osoba korzystająca z transportu powinna być przygotowana, w tym odpowiednio ubrana
i zabezpieczona, na czas podróży i pobytu w punkcie szczepień. Musi także posiadać przy sobie potrzebne dokumenty. W wyjątkowych sytuacjach i w fizycznych utrudnieniach, kierowca pomoże zejść od drzwi mieszkania do samochodu i wsiąść do niego.

Kierowca nie może jednak asystować osobie przewożonej w punkcie sczepień. Dlatego ważne jest, aby rodziny/opiekunowie osób korzystających z usługi transportu udzielali wsparcia swoim bliskim czy podopiecznym w przygotowaniu i korzystaniu z transportu, a także przy procedurze związanej
ze szczenieniem Osoby asystujące mają prawo do bezpłatnego skorzystania z transportu wraz z osobą uprawnioną.

Po wykonaniu transportu osoba korzystająca z niego lub prawny opiekun  potwierdza własnoręcznym podpisem realizację usługi.