Nowelizacja ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 (ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., Dz. U. poz. 1486) wprowadziła przepis, zgodnie z którym użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy  (art. 8a ust. 1 ustawy).

W związku z powyższym Gminny Komisarz Spisowy Gminy Łańcut prosi rolników o dokonywanie samospisu na stronie internetowej GUS - www.spisrolny.gov.pl  

Aby spisać się szybko i wygodnie należy przygotować wcześniej:
- numer gospodarstwa rolnego OdBR (otrzymany w liście od Prezesa GUS)
- PESEL (do zalogowania)
- informacje o powierzchni gruntów, zasiewów, stosowanych nawozach, itp.

Pomoc i informacje na temat samospisu można uzyskać pod numerem infolinii Urzędu Statystycznego - 22 279 99 99. Pod tym numerem można także spisać się przez telefon.

Dla rolników, którzy nie posiadają internetu uruchomione zostało stanowisko do samospisu w budynku Urzędu Gminy Łańcut – sutereny, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut. Rolnicy mogą dokonać tam samospisu w terminie do 30 listopada 2020 r., w godzinach od 7:30 do 14.30  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny przybycia z Gminnym Biurem Spisowym - telefon: 17 225 46 88, 17 225 69 08 lub 733 300 341.

Od 16 września br. spis prowadzony jest również przez rachmistrzów telefonicznych Urzędu Statystycznego. W celu przeprowadzenia wywiadu spisowego rachmistrz dzwoni do respondenta z numeru tel. 22 666 66 62.