Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje, że w terminie od 01.09.2020r. do 15.09.2020r. można składać wnioski o ustalenie prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na nowy rok szkolny 2020/2021. Wniosek o stypendium szkolne składa rodzic niepełnoletniego ucznia lub pełnoletni uczeń. Przypominamy, że stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej jeśli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 528 zł netto na osobę.

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu 17 225 67 74.