Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie informuje o konkursach skierowanych do dzieci i młodzieży, organizowanych przez KRUS. Szczegółowe informacje oraz regulaminy konkursów dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl

II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika” (https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/

Plakat Vision Zero A3 2020 600

Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję! (https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/dobrze-sie-czuje-gdy-o-bezpieczenstwie-rymuje/)

Plakat konkurs rymowanki 600