ZAWIADOMIENIE

               

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020, poz. 713) oraz Statutu Sołectwa

Z W O Ł U J Ę

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

we wsi KOSINA

które odbędzie się w Ośrodku Kultury
dnia 9 sierpnia 2020 r. (NIEDZIELA)

o godz. 14.00

 

PORZĄDEK  ZEBRANIA

 

  • Otwarcie zebrania.
  • Dokonanie zmian w Funduszu Sołeckim na 2020 r.
  • Wolne wnioski i zapytania.
  • Zakończenie zebrania.

 

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców wsi o liczny udział
w zebraniu wiejskim
.

 

 

Uwaga: Zgromadzeni uczestniczą w Zebraniu w maseczkach ochronnych.

SOŁTYS WSI KOSINA