Wójt Gminy Łańcut informuje producentów rolnych, że z dniem 27.07.2020 zostanie uaktywniona praca Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie gminy Łańcut w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, który miał miejsce 18 lipca br.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami (pobierz)