Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje, że od 01.07.2020 r. można składać drogą elektroniczną wnioski o świadczenie Dobry start, o świadczenie z funduszu alimentacyjnego, o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego oraz o specjalny zasiłek opiekuńczy. Od 01.08.2020 r. wnioski na w/w świadczenia będzie można składać w formie papierowej w siedzibie Ośrodka. Przypominamy również, że w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+”. Na podstawie wniosków złożonych w ubiegłym roku świadczenia te są przyznane do 31.05.2021 r.