Wójt Gminy Łańcut informuje producentów rolnych, że z dniem 7.07. 2020 r. zostanie uaktywniona praca Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie gminy Łańcut w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez deszcz nawalny, które miały miejsce 26-27 czerwca 2020 r.

Treść ogłoszenia oraz wniosek - pobierz