Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie przesyła informacje o zwalczaniu skutków intensywnych opadów dla powodzian:

- postępowanie z żywnością (pobierz)

- dezynfekcja pomieszczeń, sprzętu, ubrań (pobierz)

- oczyszczanie studni (pobierz)