Gmina Łańcut otrzyma 3,5 mln zł w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Pieniądze będzie można przeznaczyć na dowolne inwestycje lokalne lub jako wkład własny do projektów finansowanych z innych źródeł. Fundusz Inwestycji Samorządowych stanowi część Funduszu Przeciwdziałania COViD, zasilanego z budżetu państwa. Dzięki temu do gmin i powiatów ma trafić łącznie 6 mld zł, które będą mogły zostać wykorzystane na cele inwestycyjne do końca 2022 roku.

Informacja o kwocie przyznanej gminie Łańcut została przekazana podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Łańcucie, gdzie w obecności m.in. wiceministra infrastruktury Rafała Webera i wojewody podkarpackiego Ewy Leniart została podpisana umowa na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Albigowa - Wysoka - Sonina.

Powiat Łańcucki otrzymał na ten cel prawie 7,5 miliona zł z Funduszu Dróg Samorządowych, co pokryje około 70% kosztów zadania. Resztę dołożą samorządy powiatu oraz gminy. Całkowity koszt inwestycji to ponad 10,6 mln zł. W pierwszej połowie czerwca Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na przebudowę tej drogi. Projekt zakłada budowę dwumetrowego chodnika o łącznej długości 4 km, wymianę nawierzchni asfaltowej oraz przepusty i zjazdy. Zgodnie z zamówieniem wykonawca wyłoniony w przetargu będzie miał czas na realizację zadania do lipca 2021 r.

alb son promesa 260620 3

alb son promesa 260620 4

alb son promesa 260620 2

alb son promesa 260620 1