Zespół Szkół im.Tadeusza Kościuszki w Wysokiej zaprasza absolwentów szkół podstawowych. Składanie podań potrwa do 10 lipca. Szkoła uruchamia także nowy kierunek - technik fotografii i multimediów.

Terminarz rekrutacji:

Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00 - składanie podań przez kandydatów do szkół   ponadpodstawowych.

Od 31 lipca do 4 sierpnia  2020 r. do godz. 15:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz

zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W dniu 12 sierpnia 2020 r. - ogłoszenie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. - potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie  oryginałów dokumentów.

W dniu 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 -  ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy uczniów przyjętych do szkoły.

 

Filmik promocyjny szkoły: https://www.youtube.com/watch?v=65uSRg_1dzU

zs wysoka 170620

 

Fotografia i multimedia