Drodzy Mieszkańcy Gminy Łańcut

uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Łańcut przywraca od 25 maja br. bezpośrednią obsługę we wszystkich sprawach z zakresu swojej działalności z zachowaniem nadal obowiązujących reżimów sanitarnych wynikających przepisów Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących koronawirusa SARS-CoV- 2

W trakcie wizyty prosimy pamiętać o:

  • zakrywaniu ust i nosa,
  • dezynfekcji rąk,
  • zachowania dystansu 2 metrów.

Do Urzędu wchodzimy od strony Banku Spółdzielczego i sklepu „Biedronka”

Mieszkańców przyjmujemy po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu wizyty, o wyznaczonej godzinie przyjęcia.

Na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby.

Bezpośrednia obsługa będzie się odbywać na parterze budynku.

Urząd przyjmuje strony od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Zachęcamy do załatwiania  spraw bez konieczności wizyty w Urzędzie korzystając z takich możliwości jak:

  • telefon,
  • email,
  • ePUAP,
  • poczta tradycyjna.
  • dostarczanie pism do pojemników przy wejściu do Urzędu

 

Wójt Gminy Łańcut

Jakub Czarnota

 

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt pod numerami telefonów.

Komórka organizacyjna

nr. telefonu bezp.

nr. tel. wewn.

Centrala/Biuro Obsługi Mieszkańca

17 225 22 64

17 225 65 36 - FAX

103

Sekretariat

17 225 22 65

104, 402

RODO, Insp. Ochrony Danych, Adm. gosp, archiwum, OC, OSP

17 225 50 80

109

Ewidencja ludności

Dowody osobiste

17 225 65 43

111

Sprawy obronne, Kadry

17 225 26 79

110

Ewidencja działalności gospodarczej, Pozwolenia na alkohol i inne

17 225 46 88

212

Ochrona środowiska, gosp. odpadami

17 225 65 46

113

Przewodniczący Rady Gminy

17 225 66 41

115

Biuro Rady Gminy

17 225 62 58

114

Sprawy wojskowe, Gosp. gruntami

17 225 66 57

116

Główny księgowy, księgowość

17 225 66 59

117

Księgowość

17 225 66 61

118

Inwestycje, utrzymanie budynków

17 225 67 62

119

Zagospodarowanie przestrzenne

17 225 67 94

120

Drogi

17 225 68 57

122

Budownictwo, inwestycje

17 225 69 15

154

Zamówienia publiczne

17 225 68 09

121

Pozyskiwanie środków, BIP, promocja

17 224 60 92

17 226 32 41

280

281

GOPS – Świadczenia rodzinne, 500+, 300+ - Sonina, Albigowa, Cierpisz,  Asystent rodziny, Stypendia

17 225 67 74

152, 155

GOPS – Świadczenia rodzinne, 500+, 300+ - Kosina, Rogóżno, Handzlówka, KDR

17 225 80 49

153, 156

Podatki

17 225 68 59

123

Podatki

17 225 69 06

125

Kasa

17 225 69 05

124

Kierownik GOPS

17 225 81 91

132

GOPS-Pierwszy kontakt, Pracownicy socjalni – Cierpisz, Kraczkowa, Sonina, Głuchów, Rogóżno, Kosina,

17 225 81 90

131

GOPS – Pracownicy socjalni – Albigowa, Handzlówka, Sonina

17 225 69 14

143

GOPS – świadczenia rodzinne, 500+, 300+ -Kraczkowa, Wysoka, Głuchów

17 225 33 51

387

GOPS – Księgowość, Kadry

17 225 62 57

130