Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje, że osoby, które miały przyznane stypendium szkolne na okres od 2019-09-01 do 2019-12-31 są zobowiązane do dostarczenia do tut. Ośrodka w terminie do 2020-05-29 oświadczenia zawierającego zgodę na zmianę decyzji w zakresie przedłużenia przyznanego stypendium na dalszy okres oraz zawierającego informacje o aktualnej sytuacji rodzinnej, dochodowej i materialnej. Zeskanowane oświadczenie należy przesłać na adres mailowy Ośrodka: , lub dostarczyć drogą tradycyjną na adres Ośrodka. W załączeniu należy dołączyć dokumenty potwierdzające zmiany.

Oświadczenie (pobierz)