Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z terenu Gminy Łańcut z miejscowości Głuchów

Wykaz 13/20 z dnia 11 lutego 2020 (pobierz)

Mapa (pobierz)