10 lutego br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego skierowany jest m.in. do mieszkańców gminy Łańcut. Wartość dofinansowania wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych.
Od 10 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. będzie trwał nabór wniosków do udziału w projektach realizowanych rzez Stowarzyszenie ROF w zakresie wymiany źródeł ciepła:

1. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na gazowe kotły kondensacyjne, kotły na biomasę oraz ciepło sieciowe.
2. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa (ekogroszek).

Projekty skierowane są do:
• Odbiorców „indywidualnych” – właściciele indywidualni (prywatni) budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych.
• Odbiorców „zbiorowych” – spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, TBS, właściciele lokali komunalnych, tj. gmina, spółki komunalne, komunalne zakłady budżetowe, itp.
Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Łańcut, pok. 31, w godzinach pracy urzędu. Telefon kontaktowy: (17) 224 60 92.

Szczegółowe informacje na temat projektów, w tym dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Lidera Projektu (Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego): https://rof.org.pl/re…/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/