logo piece 2020

Już 27 stycznia br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego skierowany jest m.in. do mieszkańców gminy Łańcut. Wartość dofinansowania wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Od 27 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. będzie trwał nabór wniosków do udziału w projektach realizowanych rzez Stowarzyszenie ROF w zakresie wymiany źródeł ciepła:

  • „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na gazowe kotły kondensacyjne, kotły na biomasę oraz ciepło sieciowe.
  • „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa (ekogroszek).

Projekty skierowane są do:

  • Odbiorców „indywidualnych” – właściciele indywidualni (prywatni) budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych.
  • Odbiorców „zbiorowych” – spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, TBS, właściciele lokali komunalnych, tj. gmina, spółki komunalne, komunalne zakłady budżetowe, itp.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Łańcut, pok. 31, w godzinach pracy urzędu. Telefon kontaktowy: (17) 224 60 92.

Szczegółowe informacje na temat projektów, w tym dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Lidera Projektu (Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego): https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/

 

plakat piece